dijous, 28 d’octubre de 2010

LA TARDA DEL CASAL D'ARRIÀ (Assemblea General)

El 23 d'octubre de 2010 hem celebrat « La Tarda del Casal d’Arrià » durant la qual els participants han pogut assistir a una visita completa del vilatge des de l’església Sant Vicent fins al « Castell » amb comentaris històrics d’Enric Balaguer. Al final s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària, al decurs de laqual la mesa ha presentat les accions dels anys precedents : els cursos de català, les excursions de descoverta a Catalunya “Sud”,  les visites al Castell d’Arrià…I igualment com ho preveuen els estatuts, l’informe econòmic que és satisfactori…A continuació s’ha procedit a l’elecció dels membres del Consell d’Administració que fou reconduits i reforçat.
El vicepresident Bernard Combes ha presentat el projecte principal dels propers mesos la realització d’una taula d’orientació, les obres començaran abans la fi de l’any. Aquest element continuarà el conjunt de les obres iniciades el 2002 en la protecció i la valoració del paratge del « Castell » i engegarà la fase de retolació i senyalització. la fase de signalétique.
Pel que concerneix les activitats culturals : per St Vicent  tindrà lloc la tradicional rifla en català, diverses excursions de descoberta seran proposades : a Palafrugell sobre les passes de l’escriptor Josep Pla, a Navès on morí Guifred el Pelut, i a Campdevànol an el marc les relacions Conflent/Ripollès. Una trobada amb escriptors està prevista a l’entorn de Sant Jordi en col·laboració amb el restaurant : « La Casa d’Arrià ».  Però sobretot « El Casal d’Arrià » celebrerà el seu 25è aniversari el 20 o el 21 d’agost per una gran diada de festa homenatjant el poeta català Jacint Verdaguer a l’ocasió del 125è aniversari d’una de les obres mestres de la literatura catalana « Canigó ».
La tarda s’ha acabat per un aperitiu concert amb el Ramon Gual que presentà un repertori de cançons tradicionals i de la « nova cançó ».
El Consell d’Administració :
President : Enric Balaguer
Vice président : Bernard Combes
Tresorer . : Gil Planas
Secretari : Marie-France Dumy-Porcher
Membres : Gaston Acezat, Josette Alcaraz-Monells, Lluïsa Arrous-Cruïlles, Antoni Glory, Nicole Jocaveil, Didier Payré, Josiane Salas-Balaguer, Thierry Taurinyà
EL CASAL D’ARRIÀ – 06 14 81 92 67 – casalarria@mesvilaweb.cat 

Le 23 octobre dernier célébré « La Tarda del Casal d’Arrià » durant laquelle les participants ont pu assister à une visite du complète du village depuis l’église Saint Vincent jusqu’au « Castell » agrémentée par les commentaires historiques d’Enric Balaguer. A la suite s’est déroulée l’Assemblée Générale Ordinaire, au cours de laquelle le bureau a présenté les actions des années précédentes : les cours de catalan, les voyages de découverte en Catalogne Sud,  les visites au Castell d’Arrià… Et également comme le prévoient les statuts, le rapport financier qui s’avère satisfaisant… Il fut procédé ensuite à l’élection des membres du Conseil d’Administration qui ont été reconduits et renforcés.
Le vice-président Bernard Combes a présenté le projet principal des mois à venir à savoir la réalisation d’une table d’orientation dont les travaux commenceront avant la fin de l’année. Cet élément continuera l’ensemble des travaux effectués depuis 2002 dans le cadre de la protection et la mise en valeur du site du « Castell » et amorcera la phase de signalétique.
En ce qui concerne les activités culturelles : pour la St Vincent aura lieu la traditionnelle rifle en catalan, divers voyages de découvertes seront proposés : à Palafrugell sur les pas de l’écrivain Josep Pla, à Navès où est mort Guifred el Pelut, et en Campdevànol dans le cadre des relations Conflent/Ripollès. Une rencontre avec des écrivains est prévue autour de Sant Jordi en collaboration avec le restaurant : « La Casa d’Arrià ». Mais surtout « El Casal d’Arrià » célèbrera son 25ème anniversaire le 20 ou le 21 août par une grande journée festive en rendant hommage au poète catalan Jacint Verdaguer à l’occasion du 125ème anniversaire d’une des œuvre maitresse de la littérature catalane « Canigó ».
L’après-midi s’est terminée par un apéro concert avec Ramon Gual qui présenta un répertoire composé de chansons traditionnelles et de la « nova cançó ».

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada