dilluns, 21 de febrer de 2011

LA TAULA D'ORIENTACIÓ / LA TABLE D'ORIENTATION


 En seguiment de les accions que tenen per objectiu abans de tot la estabilització dels vestigis, la protecció contra les degradacions degudes a les causes naturals, la consolidació en relació amb el passatge dels passejants. Convé encetar un fase que permeti al visitant una millor comprensió del paratge començant per la part somital.  

El primer element és la taula d'orientació. Aquesta serà realitzada per empreses locals. Els establiments Nassali per la ferreria, els establiments Jocaveil per la maçoneria, el treball de ceràmica a càrrec de l' artista Èric Freixinos que ha realitzat algunes plaques de carrer això per tal de guardar una coherència estètica al conjunt del vilatge.


La estructura metàl·lica Enric Balaguer amb el Sr. Nassali
 
Suite aux actions visant avant tout à stabiliser les vestiges à les protéger contre les dégradations dues aux causes naturelles et à le consolider par rapport au passage des promeneurs. Il convient donc d’entamer la phase permettant aux visiteurs une meilleure compréhension du site en commençant par la partie sommitale.

Le premier élément est la table d’orientation, celle-ci sera réalisée par des entreprises locales : les Ets Nassali pour la ferronnerie, les Ets Jocaveil pour la maçonnerie, et les travaux de céramique par Eric Freixinos qui a réalisé certaines plaques de rues, ceci afin de garder ne cohérence esthétique dans l’ensemble du village.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada